Stichting IJsselacademie houdt zich bezig met streektaal in Overijssel. Ter stimulering van de kennis over, en begrip voor streektaal werd het project ‘Uutspreken’ ontwikkeld: een liedjesprogamma met artiesten uit de streek, die (soms voor het eerst) allen gevraagd werden een lied in hun eigen plaatselijke dialect te schrijven.
Hiervan werd een DVD gemaakt met beelden, een websit en er kwam een heuse streektaal-tour. ZinOntwerpers ontwikkelde de visuele identiteit met als ‘leading image’ een koeietong.