06 42 62 09 66 info@zinontwerpers.nl
Selecteer een pagina

Stowa (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) is hét kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. In opdracht van Stowa ontwierp ZinOntwerpers een boekje, waarin het belang van ervaringskennis voor waterbeheer centraal stond. Middels interviews met diverse werkers in het veld wordt hiervan een beeld geschetst. Narratief onderzoek als het ware.
Het boekje bevat illustraties en grafisch gebruik van delen uit de gehouden interviews: tekst als beeld, inhoud als ervaring.