Historisch tijdschrift MijnStadMijnDorp was een papieren uitgave gekoppeld aan het gelijknamige internet platform. Vooruitlopend op een complete remake van dat platform vroeg het Historisch Centrum Overijssel aan ZinOntwerpers om een digitaal magazine te maken.

ZinOntwerpers stak in op een geheel zonder externen op te maken magazine. Inmiddels verschijnt dit (gratis!) digitale eZine nu al twee jaar met grote regelmaat. Puttend uit het grote digitale HCO-archief. Geheel zelfstandig geproduceerd door medewerkers HCO en vrijwilligers.

Bekijk de laatste editie hier.

Abonnement? Klik hier.