06 42 62 09 66 info@zinontwerpers.nl
Selecteer een pagina

Driezorg verzocht ZinOntwerpers om op zeer korte termijn een vastgelopen website traject vlot te trekken. Door een pragmatische insteek en rechstreekse briefing van de eigen ICT-afdeling van Driezorg kon binnen de gestelde deadline en met beperkt budget een eenvoudige maar professionele website ontwikkeld worden, niet alleen qua vorm, maar ook qua content en redactie.