Categorie: Visuele Identiteit

Driezorg website

Driezorg verzocht ZinOntwerpers om op zeer korte termijn een vastgelopen website traject vlot te trekken. Door een pragmatische insteek en rechstreekse briefing van de eigen ICT-afdeling van Driezorg kon binnen de gestelde deadline en met beperkt budget een eenvoudige maar professionele website ontwikkeld worden, niet alleen qua vorm, maar ook qua content en redactie.

Uutsprèken – over tongval en dialect

Stichting IJsselacademie houdt zich bezig met streektaal in Overijssel. Ter stimulering van de kennis over, en begrip voor streektaal werd het project ‘Uutspreken’ ontwikkeld: een liedjesprogamma met artiesten uit de streek, die (soms voor het eerst) allen gevraagd werden een lied in hun eigen plaatselijke dialect te schrijven.
Hiervan werd een DVD gemaakt met beelden, een websit en er kwam een heuse streektaal-tour. ZinOntwerpers ontwikkelde de visuele identiteit met als ‘leading image’ een koeietong.