Categorie: Online media

Ezine Driehoeksverhouding – een nieuw gezicht

Enkele jaren geleden mocht ZinOntwerpers een E-zine (electronisch magazine) ontwikkelen voor de Regio Stedendriehoek. Deze krachtige economische ‘driehoek’ rond de steden Apeldoorn, Zutphen en Deventer wijzigt haar naam naar ‘Cleantech Regio’. Reden om het ontwerp van het E-zine meer in overeenstemming te brengen met de huisstijl van Cleantech Regio.

eZine MijnStadMijnDorp: kind kan de was doen.

Historisch tijdschrift MijnStadMijnDorp was een papieren uitgave gekoppeld aan het gelijknamige internet platform. Vooruitlopend op een complete remake van dat platform vroeg het Historisch Centrum Overijssel aan ZinOntwerpers om een digitaal magazine te maken.

ZinOntwerpers stak in op een geheel zonder externen op te maken magazine. Inmiddels verschijnt dit (gratis!) digitale eZine nu al twee jaar met grote regelmaat. Puttend uit het grote digitale HCO-archief. Geheel zelfstandig geproduceerd door medewerkers HCO en vrijwilligers.

Bekijk de laatste editie hier.

Abonnement? Klik hier.

Sociaal Hospitaal

In opdracht van het Instituut voor Publieke Waarden ontwierp ZinOntwerpers dit ‘online’ ziekenhuis, waar mensen met hun sociale problemen terecht kunnen.

www.sociaalhospitaal.nl