06 42 62 09 66 info@zinontwerpers.nl
Selecteer een pagina
Uutsprèken – over tongval en dialect

Uutsprèken – over tongval en dialect

Stichting IJsselacademie houdt zich bezig met streektaal in Overijssel. Ter stimulering van de kennis over, en begrip voor streektaal werd het project ‘Uutspreken’ ontwikkeld: een liedjesprogamma met artiesten uit de streek, die (soms voor het eerst) allen...