Categorie: Huisstijl

NLtraining rijdt rond in de steden

NLtraining groeit. En wil blijven groeien. Met steeds meer locaties in de grote steden, werd de aanschaf van een bedrijfsauto noodzakelijk. ZinOntwerpers mocht er een fris, huisstijlgebaseerd ontwerp voor maken.

Lesmateriaal Inburgeren

NLtraining is de grootste ‘inburgeraar’ van Nederland. Al meer dan 10 jaar – en zo lang zijn ze ook al éen van onze opdrachtgevers. In verband met een nieuwe strategie, gewijzigde huisstijl ontwikkelde ZinOntwerpers onlangs een nieuwe ‘lesdoos’ – die elke nieuw ingeschreven inburgeraar ontvangt met daarin het lesmateriaal. Uiteraard succes gewenst in het Nederlands!

Sociaal Plan SWZ Dieze-Oost

In de na-oorlogse woonwijk Dieze-Oost beschikt Woningstichting SWZ over een flink aantal woningen, meest portiekflats. Renovatie is na zoveel jaren dringend nodig, om de woningen geschikt te maken voor de hedendaagse eisen aan normaal wooncomfort.

Om deze transitie voor bewoners zo goed mogelijk te laten verlopen, ontwikkelde SWZ (evenals elders in Zwolle) een zgn. ‘sociaal plan’. ZinOntwerpers gaf inmiddels meerdere van deze plannen vorm en verzorgde de fotografie.

(foto: Ben Vulkers)