Categorie: Evenementen

Expositie Sarijshandschriften (Moderne Devotie)

Opdrachtgever: Historisch Centrum Overijssel

In 2011 mocht ZinOntwerpers een tentoonstelling inrichten in Museum De Fundatie (Zwolle), in opdracht van het Historisch Centrum Overijssel (i.s.m. De Fundatie). In de expositie (ter gelegenheid van 700 jaar Moderne Devotie) stonden de zgn. Sarijshandschriften centraal: schitterend genornamenteerde boeken, indertijd door monniken vervaardigd in Zwolle.

ZinOntwerpers verzorgde de volledige inrichting van de drie ruimtes, evenals muziek en een animatie. Speciaal ter ere van de handschriften werd een iPad app ontwikkeld waarmee bezoekers als het ware door een Sarijshandschrift heen konden bladeren.

Uutsprèken – over tongval en dialect

Stichting IJsselacademie houdt zich bezig met streektaal in Overijssel. Ter stimulering van de kennis over, en begrip voor streektaal werd het project ‘Uutspreken’ ontwikkeld: een liedjesprogamma met artiesten uit de streek, die (soms voor het eerst) allen gevraagd werden een lied in hun eigen plaatselijke dialect te schrijven.
Hiervan werd een DVD gemaakt met beelden, een websit en er kwam een heuse streektaal-tour. ZinOntwerpers ontwikkelde de visuele identiteit met als ‘leading image’ een koeietong.