In de na-oorlogse woonwijk Dieze-Oost beschikt Woningstichting SWZ over een flink aantal woningen, meest portiekflats. Renovatie is na zoveel jaren dringend nodig, om de woningen geschikt te maken voor de hedendaagse eisen aan normaal wooncomfort.

Om deze transitie voor bewoners zo goed mogelijk te laten verlopen, ontwikkelde SWZ (evenals elders in Zwolle) een zgn. ‘sociaal plan’. ZinOntwerpers gaf inmiddels meerdere van deze plannen vorm en verzorgde de fotografie.

(foto: Ben Vulkers)