Categorie: Diversen

Wensen

Sociaal Plan SWZ Dieze-Oost

In de na-oorlogse woonwijk Dieze-Oost beschikt Woningstichting SWZ over een flink aantal woningen, meest portiekflats. Renovatie is na zoveel jaren dringend nodig, om de woningen geschikt te maken voor de hedendaagse eisen aan normaal wooncomfort.

Om deze transitie voor bewoners zo goed mogelijk te laten verlopen, ontwikkelde SWZ (evenals elders in Zwolle) een zgn. ‘sociaal plan’. ZinOntwerpers gaf inmiddels meerdere van deze plannen vorm en verzorgde de fotografie.

(foto: Ben Vulkers)

Argumentenspel brengt ‘Social Return’ tot leven

Voor ProVijf en Van Nimwegen adviesbureau ontwierp ZinOntwerpers een spel rondom het thema Social Return. Het spel brengt letterlijk de partijen die een rol spelen in dit thema rond de tafel. Argumenten voor en tegen worden uitgewisseld. Een speelse manier om de problematiek rondom wetgeving aan de orde te krijgen en… helpen oplossen!
Vrolijke kleuren en eenvoudige pictogrammen, gekoppeld aan een slim oprolbaar speelbord maken dit spel tot een goede ijsbreker.

Gast… in de klas?

Een nieuw concept: platform voor scholen en lesaanbieders om gastlessen, lesuitval op te lossen met aanbod! Kijk op www.gastindeklas.nl

Expositie Sarijshandschriften (Moderne Devotie)

Opdrachtgever: Historisch Centrum Overijssel

In 2011 mocht ZinOntwerpers een tentoonstelling inrichten in Museum De Fundatie (Zwolle), in opdracht van het Historisch Centrum Overijssel (i.s.m. De Fundatie). In de expositie (ter gelegenheid van 700 jaar Moderne Devotie) stonden de zgn. Sarijshandschriften centraal: schitterend genornamenteerde boeken, indertijd door monniken vervaardigd in Zwolle.

ZinOntwerpers verzorgde de volledige inrichting van de drie ruimtes, evenals muziek en een animatie. Speciaal ter ere van de handschriften werd een iPad app ontwikkeld waarmee bezoekers als het ware door een Sarijshandschrift heen konden bladeren.