Categorie: Boekverzorging

Licht-beelden

Voor Piets Althuis verzorgden we een jubileumuitgave t.g.v. 25 jaar beeldhouwen. Het werd een fraaie (Zwolse) productie, met topfotografie van Ben Vulkers, gedrukt op de persen van Drukkerij Waanders. ‘Een beeld is nooit zwaar’, zegt Piets. En inderdaad, deze beelden tonen licht…

Ventieltafel – om regeldruk te regelen…

Vers van de pers, in opdracht van de Gemeente Dordrecht: De Ventieltafel. Een handboek om regeldruk te regelen – zo zou je ‘de Ventieltafel’ kunnen omschrijven. Veel gemeenten ervaren toenemende druk omdat steeds meer taken op hun bord terecht komen. Veel van zulke taken brengen nieuwe regelgeving met zich mee. Hoe ontkom je aan de beklemming tussen de regels volgen en de situatie goed oplossen? Dit boek ondersteunt ambtenaren in Dordrecht hierin.

Narratief onderzoek waterbeheer

Stowa (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) is hét kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. In opdracht van Stowa ontwierp ZinOntwerpers een boekje, waarin het belang van ervaringskennis voor waterbeheer centraal stond. Middels interviews met diverse werkers in het veld wordt hiervan een beeld geschetst. Narratief onderzoek als het ware.
Het boekje bevat illustraties en grafisch gebruik van delen uit de gehouden interviews: tekst als beeld, inhoud als ervaring.

De Staphorster variant – heel markant!

Een boek ter promotie van Staphorst. Maar dan om al het mooie van Staphorst te laten zien. En dat is er volop, kleurrijk en… markant. ZinOntwerpers verzorgde het boek en dacht mee over de titel.

100 jaar SWZ – wonen in Zwolle

Woningstichting SWZ bestond 100 jaar in 2008. Wij verzorgden het jubileumboek en mochten naar hartelust in het fotoarchief duiken. Zodoende onstond een kijk- en leesboek over Wonen In Zwolle.