Pagina 2 van 7

Ventieltafel – om regeldruk te regelen…

Vers van de pers, in opdracht van de Gemeente Dordrecht: De Ventieltafel. Een handboek om regeldruk te regelen – zo zou je ‘de Ventieltafel’ kunnen omschrijven. Veel gemeenten ervaren toenemende druk omdat steeds meer taken op hun bord terecht komen. Veel van zulke taken brengen nieuwe regelgeving met zich mee. Hoe ontkom je aan de beklemming tussen de regels volgen en de situatie goed oplossen? Dit boek ondersteunt ambtenaren in Dordrecht om hierin goed te laveren.

Ezine Driehoeksverhouding – een nieuw gezicht

Enkele jaren geleden mocht ZinOntwerpers een E-zine (electronisch magazine) ontwikkelen voor de Regio Stedendriehoek. Deze krachtige economische ‘driehoek’ rond de steden Apeldoorn, Zutphen en Deventer wijzigt haar naam naar ‘Cleantech Regio’. Reden om het ontwerp van het E-zine meer in overeenstemming te brengen met de huisstijl van Cleantech Regio.

Lesmateriaal Inburgeren

NLtraining is de grootste ‘inburgeraar’ van Nederland. Al meer dan 10 jaar – en zo lang zijn ze ook al éen van onze opdrachtgevers. In verband met een nieuwe strategie, gewijzigde huisstijl ontwikkelde ZinOntwerpers onlangs een nieuwe ‘lesdoos’ – die elke nieuw ingeschreven inburgeraar ontvangt met daarin het lesmateriaal. Uiteraard succes gewenst in het Nederlands!