Pagina 2 van 6

Ezine Driehoeksverhouding – een nieuw gezicht

Enkele jaren geleden mocht ZinOntwerpers een E-zine (electronisch magazine) ontwikkelen voor de Regio Stedendriehoek. Deze krachtige economische ‘driehoek’ rond de steden Apeldoorn, Zutphen en Deventer wijzigt haar naam naar ‘Cleantech Regio’. Reden om het ontwerp van het E-zine meer in overeenstemming te brengen met de huisstijl van Cleantech Regio.

Lesmateriaal Inburgeren

NLtraining is de grootste ‘inburgeraar’ van Nederland. Al meer dan 10 jaar – en zo lang zijn ze ook al éen van onze opdrachtgevers. In verband met een nieuwe strategie, gewijzigde huisstijl ontwikkelde ZinOntwerpers onlangs een nieuwe ‘lesdoos’ – die elke nieuw ingeschreven inburgeraar ontvangt met daarin het lesmateriaal. Uiteraard succes gewenst in het Nederlands!

Sociaal Plan SWZ Dieze-Oost

In de na-oorlogse woonwijk Dieze-Oost beschikt Woningstichting SWZ over een flink aantal woningen, meest portiekflats. Renovatie is na zoveel jaren dringend nodig, om de woningen geschikt te maken voor de hedendaagse eisen aan normaal wooncomfort.

Om deze transitie voor bewoners zo goed mogelijk te laten verlopen, ontwikkelde SWZ (evenals elders in Zwolle) een zgn. ‘sociaal plan’. ZinOntwerpers gaf inmiddels meerdere van deze plannen vorm en verzorgde de fotografie.

(foto: Ben Vulkers)