Categorie: Website (pagina 2 van 3)

Gast… in de klas?

Een nieuw concept: platform voor scholen en lesaanbieders om gastlessen, lesuitval op te lossen met aanbod! Kijk op www.gastindeklas.nl

Sociaal Hospitaal

In opdracht van het Instituut voor Publieke Waarden ontwierp ZinOntwerpers dit ‘online’ ziekenhuis, waar mensen met hun sociale problemen terecht kunnen.

www.sociaalhospitaal.nl

Driezorg website

Driezorg verzocht ZinOntwerpers om op zeer korte termijn een vastgelopen website traject vlot te trekken. Door een pragmatische insteek en rechstreekse briefing van de eigen ICT-afdeling van Driezorg kon binnen de gestelde deadline en met beperkt budget een eenvoudige maar professionele website ontwikkeld worden, niet alleen qua vorm, maar ook qua content en redactie.